Bạn đang xem máy chủ Việt Nam

Lưu ý: Hệ thống chỉ hiện những Server nào đang còn hàng. Những Server hết hàng sẽ bị ẩn.

67.000 đ /30 ngày

GÓI RESELLER1

Dung lượng:4.500 MB SSD
Tài khoản:Không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:10 tên miền
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Không có
150.000 đ /30 ngày

GÓI RESELLER2

Dung lượng:9.500 MB SSD
Tài khoản:Không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:Không giới hạn
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Không có
200.000 đ /30 ngày

GÓI RESELLER3

Dung lượng:15.000 MB SSD
Tài khoản:Không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:Không giới hạn
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Không có
250.000 đ /30 ngày

GÓI RESELLER4

Dung lượng:20.000 MB SSD
Tài khoản:Không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:Không giới hạn
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Không có
300.000 đ /30 ngày

GÓI RESELLER5

Dung lượng:25.500 MB SSD
Tài khoản:Không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:Không giới hạn
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Không có
350.000 đ /30 ngày

GÓI RESELLER6

Dung lượng:30.000 MB SSD
Tài khoản:Không giới hạn
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:Không giới hạn
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Không có