Bạn đang xem máy chủ Việt Nam

Lưu ý: Hệ thống chỉ hiện những Server nào đang còn hàng. Những Server hết hàng sẽ bị ẩn.

Cam kết: Hosting chất lượng 100%, không bị gián đoạn dịch vụ khi sử dụng.

30.000 đ /30 ngày

GÓI VN1

Dung lượng:500 MB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:1 tên miền
Miền bí danh:1 tên miền
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Không có
45.000 đ /30 ngày

GÓI VN2

Dung lượng:1.000 MB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:2 tên miền
Miền bí danh:2 tên miền
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Không có
55.000 đ /30 ngày

GÓI VN3

Dung lượng:2.500 MB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:Không giới hạn
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Không có
70.000 đ /30 ngày

GÓI VN4

Dung lượng:4.000 MB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:Không giới hạn
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Không có
99.000 đ /30 ngày

GÓI VN5

Dung lượng:6.000 MB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:Không giới hạn
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Không có
150.000 đ /30 ngày

GÓI VN6

Dung lượng:10.000 MB
Miễn phí chứng chỉ SSL
Băng thông:Không giới hạn
Miền khác:Không giới hạn
Miền bí danh:Không giới hạn
Vị trí máy chủ:Việt Nam
Backup:Không có